Örebro

Asfaltering har tagit över ett år

1:50 min

Vad är rimlig tid för kommunen att återställa vägar efter arbeten? Det ska nu Justitieombudsmannen, JO, ta ställning till efter att Örebro kommun anmälts till myndigheten.

Boende i Nya Hjärsta i Örebro har väntat över ett år på att kommunen ska återställa vägar och trottoarer efter fibernät-utgrävningar i området och än har det inte hänt mycket.

– Det är uppgrävt längst med varenda trottoar, en smal remsa, 3-4 decimeter, halvmeter kanske. Det är kvar från det att man drog en fibernät sensommaren i fjol, säger Robert Eriksson, boende i området och som nu anmält Örebro kommun till Justitieombudsmannen JO.

Det har tagit alldeles för lång tid och kommunen har hittills inte asfalterat igen, menar han.

Robert Eriksson anser att Örebro kommun underlåtit att återställa gator och trottoarer i området inom rimlig tid från det att installationen ägde rum.

Håkan Zaring , ansvarig för gatuunderhåll på Örebro kommun säger att Arbetet är igång och enligt planerina ska asfalteringen vara klar fram till månadskiftet.

Han menar att många grävningar efter bredbandssatsningen förra året och en tidig vinter med snö redan i november är orsaken till att kommunen inte hunnit med.

– Det är väl bra att det blir en prövning här om vad som är skälig tid också för att man måste ha anpassade resurser efter det man planerar att gräva, säger Håkan Zaring som en kommentar om JO-anmälan.