Nora

Skrikarhyttan bör vara kvar

Traktnamnet Skrikarhyttan i Nora bör inte få ändras till Skrekarhyttan. Det anser Institutet för språk- och folkminnen i ett yttrande till Lantmäteriet.

Det är ett antal fastighetsägare som har ansökt om att få ändra namnet till Skrekarhyttan. Men Skrikarhyttan har lång och starkt hävd, heter det och därför bör traktnamnet inte ändras.