Hällefors

Kritik mot äldreboende

Socialstyrelsen riktar skarp kritik mot ett äldreboende i Hällefors.

Vid en inspektion hittade myndigheten en rad brister som man nu kräver att kommunen rättar till.

Bland annat har äldreboendet haft för lite personal nattetid vilket lett till att flera avdelningar lämnats obemannade under lång tid.

Om bristerna inte rättas till kan Socialstyrelsen bötfälla Hällefors kommun.