Östergötland

Oro för svinpest med ökad grisimport

1:40 min

Den senaste tiden har flera utbrott av den smittsamma djursjukdomen svinpest drabbat Litauen och Ryssland. I Sverige finns nu oron att smittan är på väg hit genom import av grisar.

– Ja det är klart att man känner en oro att det kommer närmare. Idag när vi reser så mycket och många av oss har utländsk arbetskraft så blir man orolig, säger Jeanette Blackert, grisproducent utanför Skänninge.

Hittills i år har levande grisar importeras i liten omfattning endast från Norge, men tidigare år även från Finland. Men i framtiden kan det krävas ytterligare import då allt fler svenska grisproducenter slutar med sin produktion.

– Eftersom grisnäringen har minskat så spår man en smågrisbrist i Sverige, säger Jeanette Blackert.

Diskussioner pågår nu om att föra in grisar från Danmark, där man inte heller har svinpest men det ökar risken för smittor överlag menar Jeanette Blackert.

– Jag är jätterädd för den importen, då kanske inte svinpest är det jag är mest rädd för det finns ju andra sjukdomar som tillexempel PRRS, som är utbrett i Danmark, säger hon.

Leif Felton som är veterinär och handläggare på Jordbruksverket arbetar med införsel och smittskydd och han är medveten om risken men menar att vi har ett bra skydd mot svinpest i Sverige.

– EU har gemensamt ganska hårda regler där man upprättar spärrzoner i de här sammanhangen och man har en relativt god kontroll på det, säger Leif Felton.

Finns det en ökad risk om införsel av djur ökar?

– Det finns naturligtvis en ökad risk, ja men sannolikheten att det skall komma in med införsel av djur ser vi som relativt liten. Däremot är vi oroade för införseln med icke värmebehandlat kött, säger Leif Felton.