Lekeberg

Kommunen glömde annonsera

Lekeberg glömde annonsera i tidningen nu skjuts beslut om vindkraften upp. Det beslut om vindkraften som skulle tas i kommunfullmäktige i Lekeberg den 25 november skjuts upp till februari, mars nästa år.

Anledningen är att kommunledningen aldrig annonserade i tidningen om den vindkraftsutställning som finns i kommunhuset, vilket lagen kräver.

Nu ska det annonseras om utställningen som kommer finnas i kommunhuset i ytterligare två månader.