Hallsberg

Tisarens vatten ska undersökas

Länsstyrelsen i Örebro län får drygt 130 000 kronor i bidrag av Havs- och vattenmyndigheten. Pengarna ska gå till ett projekt gällande vattenkvaliteten i sjön Tisaren i Hallsbergs och Askersunds kommuner.