Örebro

Vill begränsa barngrupperna

1:53 min

Det behövs ett tak för hur stora barngrupperna i förskolan ska få vara. Det tycker alla partier i Örebro - som inte har makten.

– Varje enskilt barn behöver en individuellt anpassad miljö, säger Folkpartiets Karolina Wallström som tycker att ska få vara 15 barn som mest i en grupp för att förskolan ska klara sitt pedagogiska uppdrag.

Moderaterna vill också ha max 15 barn, det antal som Skolverket tycker att kommunerna ska ha som riktmärke. Miljöpartiet, vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill också ha ett tak, men anger inte hur många barn det ska få vara i varje grupp.

Men de partier som styr Örebro - Socialdemokraterna, Centern och Kristdemokraterna - vill inte ha något tak.

– Det allra viktigaste är den pedagogiska kompetensen och skickligheten i ledarskapet för att det ska bli en bra verksamhet, säger till exempel kristdemokraten Lennart Bondeson.

Men när Nerikes Allehanda ställde samma fråga inför valet i höstas svarade Lennart Bondeson ja till ett tak på barngruppernas storlek. När jag påminner honom om det ändrar han sig och tycker att ett tak behövs.

– Det finns grupper som är för stora. Då skulle ett maxtak kunna vara 20 barn för de allra största grupperna, säger Lennart Bondeson.

Men som vi rapporterat tidigare har var femte förskolegrupp i Örebro mer än 20 barn i höst. Lennart Bondeson hade själv före valet ansvar just för bland annat förskolan. Han är väl medveten om att kommunen hade barngrupper med mer än 20 barn då också.

– Alla ambitioner lyckas man inte fullt ut med, säger Lennart Bondeson.