Örebro

Facket kritiskt till fysiknedläggning

1:51 min

Fortsatt kritik på hur Örebro Universitet skötte nedläggningen av fysikutbildningarna 2009.

Nu kommer det även kritik från facket SULF som då avslutade förhandlingarna i oense med universitetet.

– Vi tyckte inte att vi fick det underlaget vi bad om. Vi ville att arbetsgivaren skulle redogöra för, och ge en beräkning på hur mycket arbetstid som det faktiskt gick åt till fysikutbildning inom de andra utbildningarna, som till exempel teknik och lärarutbildningen. Men det fick vi aldrig något svar på säger, Camilla Brown förhandligschef på SULF.

Örebro universitet fortsätter få kritik för nedläggningen av fysikutbildningarna trots att det har gått två år nu.

Källor till P4 Örebro säger att det var en hel del konstiga turer kring det, och att det onekligen begicks misstag av universitetet.

De instämmer att söktrycket inte var så stort på fysikprogrammet och att man var tvungen att göra något, kanske behövde man minska volymen, men Örebro Universitet gick alldeles för långt när man lade ned fysiken helt 2009 menar de.

Nedläggningen var dessutom inte så genomtänkt med tanke på att andra utbildningar kan bli lidande menar Andreas Oberstedt profesor i fysik.

– Det ska ingå fysiker inom teknikprogrammen, för det krävs en del kompetens som man inte har om man inte är fysiker säger, Andreas Oberstedt.

Innebär det då att personalen som undervisar fysik i de andra programmen saknar kompetensen?

– Det är en svår fråga, men jag kan i allafall säga att utifrån min egen erfarenhet, och erfarenheter från andra universitet så måste man ha läst fysik för att kunna undervisa i fysik säger, Andreas Oberstedt.

Han får även gehör från facket som ifrågasatte just den punkten.

– Vi fick inte heller något svar på hur man skulle upprätthålla kvaliteten i de utbildningar som innehåller fysik säger Camilla Brown.

P4 Örebro kontaktade ledningen på Örebro Universitet men de ville inte ställa upp på en intervju.