Vivalla/Örebro

Sagor ska ge positiv bild av polisen

Polisen i Vivalla i Örebro provar nu ett nytt grepp, för att få bra kontakt med barnen. Igår höll polisen Fredrik Malm i sagostunden på biblioteket. 

Efter sagostunden med polisen fick barnen barnen prova skyddshjälmar, handbojor och polisvästar.

– Vårt arbete i Vivalla är ju långsiktigt, och det här kanske inte kommer ge någon omedelbar effekt. Men jag märker att barnen är positiva idag, och om de kan bära med sig att det finns en positiv bild utav polisen och vad polisen står för.... personligen känner jag att det här är värt att testa, säger Fredrik Malm på Örebropolisens Vivallagrupp.

Han tror att den här typen av aktivitet ger större genomslag i just Vivalla, som är mångkulturellt och där en del barn kan ha erfarenheter av andra typer av poliser från sina gamla hemländer.

– Det var värt att testa, säger Fredrik Malm.

Han läste förstås boken "Halvan kör polisbil" för femåringarna i Vivalla.