Utredning kring läkarutbildningen

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur läkare utbildas i Sverige. Bland annat så har riksrevisionen tidigare påpekat att det är oklart vem som har ansvaret för läkarutbildningen.

Högskoleverket menar också att det finns problem med kvalitetssäkringen av allmäntjänstgöringen - som är en del av utbildningen trots att läkarkandidaterna då inte längre är studenter.

Utredningen ska redovisas senast den 31 december 2012.