Örebro län

Lång väntan på organ

Idag väntar cirka 750 personer på organdonation och flest personer väntar på njurar. Idag på den europeiska donationsdagen informerar personal från Universitetssjukhuset allmänheten om vikten av att fylla i donationsregistret.

--Det är viktigt att själv ta ställning till om man vill donera sina organ eller inte, så att anhöriga skall slippa göra det valet, säger Lena Nilsson, donationsansvarig sjuksköterska på Universitetssjukhuset i Örebro.