Örebro län

Läkarstudenterna stjäl läkarnas tid

1:54 min

Det kostar på att utbilda alla blivande läkare i Örebro. Effekten blir att läkarna på vårdcentralerna runt om i länet får mindre tid för sina patienter. Det visar enkätsvaren från vårdcentraler i Örebro län.

– Naturligtvis påverkar det oss eftersom läkarstudenterna kommer hit så kan ju vi inte ha patienter i lika stor utsträckning, säger Gunilla Persson som är verksamhetschef på Laxå vårdcentral.

Verksamhetschefer från tolv olika vårdcentraler i Örebro län beskriver i sina enkätsvar till P4 Örebro de problem de står inför när de nya läkarstudenterna nu kommer ut på vårdcentralerna.

Samtidigt som alla tolv betonar att det är glädjande och angeläget att ha fått läkarutbildningen till örebro så beskriver de också lokalbekymmer, för det fattas både rum och datorer för studenterna. Men verksamhetscheferna skriver också om brist på tid.

En vårdcentralschef beskriver hur en redan hårt pressad allmänläkarkår får ytterligare uppgifter.Det finns en samsyn i enkätsvaren om att det kommer att bli mindre tid för patienter men att det är svårt att beräkna i hur stor omfattning.

En annan verksamhetschef säger att de förlorar ekonomiskt på läkarstudenterna då patientbesöken är deras produktion och nu blir det färre av dem.

Läkarutbildningen är på 5,5 år och än så länge är det bara två årskullar som kommit ut på praktik. Det blir annat framöver, säger Kurt Vetterskog som är verksamhetschef på Vivalla vårdcentral.

– Om fem år är det bra många hundra som snurrar runt och ska ha handledning, då kommer det ta en större del av tiden, säger Kurt Vetterskog.

Den här hösten är det cirka 130 läkarstudenter ute på praktik men när läkarprogrammet är i full skala, om fem år, så kommer det att vara 550 läkarstudenter ute på praktik på länets 30 olika vårdcentraler under 16 veckor per år. Det finns ingen konsekvensanalays av hur det här i full skala kommer att påverka patientvården.

Något som en av verksamhetscheferna är kritisk till.

En annan skriver om sin oro för framtiden och undrar hur läkartiden ska räcka till då. Det krävs vissa tillskott om utbildningsmålen ska harmonisera med verksamheten menar ytterligare en av verksamhetscheferna.