Örebro län

Kritik mot nytt radiosystem

Örebropoliser kritiska till myndighetens nya kommunikationssystem Rakel.

Det var vid ett allvarligt pågående brott i Örebro för drygt två veckor sedan som det nya radiosystemet, Rakel, fick problem.

I en anmälan, som två poliser skrivit, beskrivs att mikrofonen slutade fungera vilket fick till följd att poliserna inte fick kontakt med sambandscentralen.

En av dem som anmält händelsen är insatsledaren och han betäcknar den som mycket allvarlig.