Karlskoga

Konstnärer tävlar om skolutsmyckning

När det nya Möckelngymnasiet byggs i Karlskoga, kommer 1,6 miljoner kronor att satsas på den konstnärliga utsmyckningen. Nu bjuds intresserade konstnärer in att vara med i en tävling, som handlar om att smycka skolans huvudentré.

När det gäller konsten som ska hänga på väggarna, så kommer eleverna på skolan få vara med och välja ut den, men den största delen av pengarna går till utsmyckningen av huvudentrén. Konsten i entrén får kosta en dryg miljon kronor.