Örebro län

Svårt få plats med läkarstudenterna

2:01 min

Det blir inte lätt att få plats med alla läkarstudenter som ska ut på praktik. Det visar den enkät som vi skickat ut till länets vårdcentraler. Gunilla Persson är chef för vårdcentralen i Laxå. Hon försöker nu hitta en lösning.

– Det är ju lokalfrågan som är problem just nu. Vi kan inte ta emot våra patienter på det sätt som vi borde göra, och vi måste ändra i vår planering, eftersom vi har andra arbetsuppgifter också, säger Gunilla Persson.

Ansvariga politiker har nu en förfrågan om lokalutbyggnader att ta ställning till, men det svåra är egentligen inte lokalfrågan säger Kurt Vetterskog, verksamhetschef för privat drivna Vivalla Vårdcentral.

– Det måste till lite mer resurser. Dels rent fysiskt så kan det ju fattas rum, och sedan fattas ju ordinarie distriktsläkare. Det är väl det som är det största problemet.

Som vi berättat tidigare kommer antalet läkarstudenter att öka från årets 120 till 550 studenter kommande fem år och inte heller Marie Vallgårda, chefen för vårdcentralerna, kan överblicka det här idag:

– Jag har inte hela bilden, men nu måste vi titta på hela utbildningen från första terminen till sista och se vilka insatser som krävs. Hur ska vi se till att det här kommer att fungera och att vården också fungerar då.

Nu är vi inne i termin två på Läkarutbildningen, men ingen har koll på vad som händer längre fram? Är det ingen som har gjort någon konsekvensbeskrivning?

– Jag kan inte svara på det, eftersom jag inte har den fulla bilden. Men fortfarande är det under ordnade former och fortfarande har vi tid på oss att göra den här bedömningen. Vi behöver både titta på ambitionsnivån och vi kanske måste förstärka på vårdcentralerna med folk som kan avlasta läkarna i omhändertagandet av studenterna, så att man får ägna sig åt det som är den egentliga handledningen, säger Marie Vallgårda, primärvårdschef i Örebro.