Nytt system ska klara regn

1:53 min

Nu  ska polisen få ett kommunikationssystem som fungerar - även när det regnar. Det har ju visat sig att det nya systemet Rakels så kallade monofoner är känsligt för fukt, men nu är en lösning på gång för poliserna. 

– Nu har vi en annan monofon som vi byter ut till, den ska klara av det där med fukten mycket bättre, och då ska vi slippa de bekymmer vi har haft, säger,Andreas Johansson som är sambandsansvarig och skyddsombud på polismyndigheten i Örebro län.

Rakel har funnits i länet i lite mer än ett år nu, och är ett digitalt nät som staten har byggt upp för att samla alla myndigheter. Kommunikationssystemet Rakel ska vara svårare att spåra och ha en bättre täckning. Tanken är att polis, brandkår, ambulans och militär ska kunna kommunicera snabbare om en kris eller ett krig inträffar, men också under normala förhållanden.

Men nu har polis i Örebro län och på flera andra håll i landet rapporterat att de upptäckt att monofonerna är sårbara vid fukt, vilket innebär att man förlorar kontakten med stationen.

– Det brukar vara så med all ny teknik, att det tar tid innan man hinner bygga bort alla brister. Men den fungerar bättre och bättre nu säger, Mats Nylén informatör på polismyndigheten i Örebro län.

Men så sent som för bara två veckor sedan anmälde en polis i länet en händelse som han ansåg var väldigt allvarlig. Polisen var på väg till en lägenhet där en pistolbeväpnad man hotade en familjemedlem och plötsligt slutar monofonen att fungera på grund av regn. Han kunde inte kontakta stationen via monofonen, och framförallt inte sina kollegor i närheten.

– Ja det är klart att det är ett problem om man inte kan kommunicera med sitt radiosystem, men samtidigt är det ju så att man många gånger har tillgång till en mobiltelefon säger, Mats Nylén.

Men eftersom problemet har uppmärksammats på så många håll i landet pågår det nu som sagt ett byte av monofonerna mot en ny version som är mycket tåligare.

– Förhoppningsvis så ska det nu påskyndas, i och med att vi har haft en del besvär med det säger, Andreas Johansson.