Kumla

Elev kan få skadestånd av kommunen

Kumla kommun ska betala 10 000 kronor till en elev som utsatts för kränkande behandlig av en lärare. Det har Barn- och elevombudet, BEO, beslutat.

Händelsen inträffade för ett år sedan i skolans matsal. Eleven, som gick i årskurs sex, blev slagen av läraren efter att flera elever lekt med maten. Läraren sa också att han eller hon aldrig ville se eleven igen.

Kumla kommun har efter händelsen vidtagit en disciplinär åtgärd mot läraren, och läraren har inte undervisat eleven sedan dess.

Barn- och elevombudet anser att skolan därmed gjort vad de är skyldiga till efter en sådan händelse, men de är inte nöjda med det förebyggande arbetet.

Kumla kommun har inte gjort tillräckligt för att motverka kränkande behandling, enligt BEO, och har beslutat att begära 10 000 kronor i skadestånd för elevens räkning. 

BEO anser att händelsen var förnedrande för eleven, och att läraren missbrukade ett beroende- och förtroendeförhållande.