Örebro kommun får kritik av JO

Örebro kommun får kritik av Justitieombudsmannen för att de gått emot ett domstolsbeslut. Enligt domen hade en person rätt till assistans, men när kommunen skulle bestämma antalet timmar gjordes en ny utredning.

I den utredningen kom Örebro kommun fram till att personen utvecklats så pass mycket under de två år som utredningen pågått, att det inte längre behövdes någon assistans.

Men så kan man inte göra, enligt Justitieombudsmannen, JO. Kommunen skulle i stället ha gjort bedömningen utifrån de förutsättningar som fanns när ärendet överklagades, två år tidigare.

Det går inte att ge personlig assistans i efterhand, men väl ekonomisk ersättning.

Nu har Örebro kommun gjort en ny bedömning, för att kunna fastställa vilken ersättning personen ska få retroaktivt, för de år utredningen pågick.

Men belutet att inte bevilja personlig assistans står fast, trots Förvaltningsrättens dom.