Örebro län

Sopor transporteras många mil

1:35 min

Dagligen kommer cirka 10 lastbilar med sopor och farligt avfall från Norge, för att förbrännas på Sakab i Kumla. Det motsvarar cirka 350 mils körning och fler långväga transporter kommer det att bli.

I Sverige har vi välutvecklade förbränningsanläggningar och på Sakab i Kumla utnyttjas över 90 procent av energin i avfallet till elektricitet och fjärrvärme . Det är en av anledningarna till varför svenska anläggningar vinner en stor del av marknaden. Men det finns även en baksida, och det är de ökade transporterna som orsakar större utsläpp.

Örebroarnas sopor till Linköping
Örebroarnas sopor kommer att transporteras till Linköping då Sakab måste hålla en högre taxa vilket lett till att Sakab förlorade Örebro kommuns upphandling, enligt Göran Eriksson VD på Sakab i Kumla. Men förutom Örebros längre transport av sopor, så måste även Sakab nu fylla tomrummet vilket leder till att man kommer få ta emot fler sopor från bland annat Norge.