Örebro län

Regionalt cancercentrum invigs

Idag invigs regionalt cancercentrum, RCC. RCC Uppsala Örebro kommer att ha ett övergripande ansvar för att samordna, utveckla och kvalitetssäkra cancervården.

Målet är bland annat att förbättra behandling och omhändertagande av cancerpatienter och att förbättra möjligheterna att upptäcka cancer tidigare.