ÖREBRO

Misshandel inte kvinnans fel

0:18 min

En tredjedel av personalen på Södersjukhuset i Stockholm anser att det är kvinnans fel om hon blivit misshandlad. Marlene Kerber som är avdelningschef på akuten på USÖ håller inte med.

–  Det är skrämmande att man har den inställningen.

Marlene Kerber säger vidare att man har en kurator på USÖ, och att hon inte tycker att personal hos dem delar uppfattningen.

Studien som gjorts visar också att var tionde medarbetare på akutmottagningen på Nordens största akutmottagning, Södersjukhuset i Stockholm, inte heller tycker att det är sjukvårdens ansvar att utreda hur en kvinnas skador uppkommit.

Svante Gyrulf som är moderat och oppositionsråd i Örebro läns landsting säger att studien är skrämmande och kommer att ta upp frågan i specialistsjukvårdsnämnden idag.

– Kvinnomisshandel är under inga omständigheter försvarbart. Finns det några som helst tendenser till liknande attityder eller likgiltighet gentemot kvinnomisshandel inom vårt landstings verksamheter måste det i så fall omedelbart uppmärksammas och rättas till, säger han.