Åtgärder behövs mot självmord

1:44 min

Män över 80 år är de som i störst utsträckning tar sitt liv i Sverige. Psykolog Stefan Wiktorsson som har studerat äldre personer som vårdats för självmordsförsök, menar att signalerna bör kunna upptäckas tidigare

-- Den här gruppen rör sig ju inom sjukvården som primärvård och psykiatri, säger Stefan Wiktorsson. Så det är viktigt att även inom primärvården att försöka att upptäcka den här problematiken och kunna möjligen remittera eller ge adekvat behandling.

I sin doktorsavhandling vid Sahlgrenska akademin har Stefan Wiktorsson intervjuat 103 äldre personer som försökt ta sitt liv. Resultatet har han jämfört med en kontrollgrupp, slumpmässigt utvalda, med samma ålder och kön. Han fann att depression, ensamhet och alkoholproblem var mycket större bland gruppen som försökt begå självmord.

Stefan Wiktorsson menar att vården måste bli bättre på att tidigare upptäcka de här riskfaktorerna och ge rätt behandling. Men att man också måste arbeta mycket med att bryta ensamheten.

– Bortsett från fysisk sjukdom, depression och alkoholmissbruk, så tror jag att den här sociala delaktigheten är en kärnpunkt i det här sammanhanget, säger Stefan Wiktorsson. Om man lyckas med det så tror jag att det ger energi och liv att känna att man är i ett socialt sammanhang, så det är en viktig fråga.

Else-Marie Törnberg är ordförande och verksamhetschef på Sucidprevention i väst. Där håller hon kurser för människor som arbetar med äldre som får lära sig hur man hanterar de här frågorna:

– Dels får man lite egen träning i att tala om sina egna existentiella frågor, berättar hon. Och dels talar vi hur en depression ser ut rent faktiskt och om ångest och ångesttillstånd.

Alexandra Karlsson