Örebro

Masslakt av motioner

1:38 min

Nu ska det bli masslakt av motioner till kommunfullmäktige i Örebro. På tisdag ska kommunstyrelsen i Örebro ta ställning till ett förslag om att skriva av 83 motioner, den äldsta motionen är nämligen över tio år.

Tanken är att försöka få en snabbare hantering av motionerna, men alla är inte nöjda.

Folkpartiets Staffan Werme var ledande kommunalråd under den förra mandatperioden. Då skulle ökade resurser till politiska tjänstemän bland annat leda till ett snabbare tempo i motionshanteringen, men så blev det inte.

--Vi försökte skynda på motions hanteringen men det är ju också så att vi har lyssnat på motionären och vill motionären ha motionen ordentligt berdedd trots att den inte är politikt gångbar så har majoriteten accepterat det men nu blir det en annan förändring och då avslår man eller plockar bort motionen, säger Staffan Werme, Folkpartist, oppositionsråd i Örebro.

Att motionera är chansen för särskilt de politiker som inte hör till majoriteten att få gehör för sina idéer. Det ser man nu också på de motioner som föreslås bli slaktade, de allra flesta kommer från förra mandatperiodens opposition, socialdemokrater och vänsterpartister. 

--Det  här inte bra, det är icke demokratiskt. Vi kommer att skriva om alla våra motioner säger Murad Artin, Vänsterpartist, oppositionsråd i Örebro.

Nu kan det alltså bli nya rutiner. Ingen motion ska få ligga orörd längre än ett halvår och inom ett år ska den besvaras. Men Staffan Werme är inte säker på att det blir bättre.

--Det man kan oroa sig lite för är att morionerna inte blir tillräckligt bereddda nu, säger han.

Reporter:Lars Westberg