Hällefors

Inget beslut om nya policyn

0:31 min

Det blev inget beslut i kommunfullmäktige idag om den nya informationspolicyn i Hällefors. Ärendet återremitterades. Det handlar om att anställda ska berätta för sin chef om de kontaktar massmedia.

Moderaten Christina Johansson tycker inte om den delen i policyn.

– Om man vill att allmänheten ska få veta hur saker och ting hanteras, då måste man äga den fullständiga rätten att kunna kontakta media. Vi har ju yttrandefrihet i det här landet, jag utgår från att det gäller även Hälleforsborna.

Samtidigt satt du med i kommunstyrelsen när ni klubbade igenom policyn?

– Ja, det var brister hos mig och det tar jag på mig. Men jag har ju fortfarande chansen idag att kräva att man återremitterar ärendet, säger hon.

Så blev det också, ärendet återremitterades och ska utredas ytterligare.

Nils Funcke sitter med i yttrandefrihetskommittén. Han tycker att det finns brister i förslaget på ny informationspolicy i Hällefors.

– Dels är det vissa saker jag saknar som borde vara med, nämligen en fylligare beskrivning av vilka grundläggande rättigheter som en kommunalt anställd person har. Att man med skyddad anonymitet kan lämna uppgifter till medierna för offentliggörande, utan att kommunen  har rätt att efterforska vem som har lämnat uppgifterna och heller inte vidta repressalier mot personen. Risken är att man får räddhågsna Hälleforsmedarbetare i stället för frimodiga sådana, säger Nils Funcke.