Örebro län

Mjältbrandsutbrott dyrt för Jordbruksverket

Mjältbrandsutbrottet på gård i närheten av Kvismarens naturreservat i Örebro förra året, har hittills kostat Jordbruksverket närmare sju miljoner kronor i saneringsersättningar.

P4 Örebro har tidigare berättat om ett flertal utbetalningar, där alltså den sammanlagda summan nu närmar sig sju miljoner.

En del av betesmarken är fortfarande avspärrad, och arbetet med marken är omfattande, eftersom gödsel och jord måste forslas bort och förbrännas.

21 kor dog i samband med att smittan som kom från en gammal mjältbrandsgrav som blottades vid ett grävarbete.

Mjältbrandssporer kan överleva i jorden i 50-100 år.