ÖSK överklagar

Kristdemokraten Rose-Marie Frebran som sitter med i ÖSK:s styrelse och som i allra högsta grad har varit inblandad i klubbens ekonomi den senaste tiden tycker att Licensnämnden gjort flera feltolkningar när de granskat ÖSK:s ekonomi.

Hon säger att ÖSK kommer att överklaga beslutet om nedflyttning.