Svårt vara förståndshandikappad i fängelse

Det är jobbigt socialt för de förståndshandikappade som sätts i fängelse, det säger Kenneth Gustavsson som är tillförordnad chef på Kumlaanstalten.

En kartläggning som utförts på Kumlaanstalten visar att 35 av drygt 700 långtidsdömda de senaste sju åren har någon form av utvecklingsstörning.

Kenneth Gustavsson berättar att förståndshandikappade ofta har svårt att anpassa sig till de andra intagna. På Kumlaanstalten brukar man lösa detta genom att låta dem bo på speciella avdelningar som finns för fångar med psykiska problem.