Luftkablar blir jordkablar

I dag invigs Sydkrafts nya högspänningselnät. Med det nya nätet vill Sydkraft säkra leveransen av el till örebro. Därför har man bland annat grävt ned ett antal ledningar som förut hängde i luften.

Man har även skapat nya anslutningar till transformatorerna som omvandlar elen så att den går att använda i hushållen Man har också skapat en separat koppling som kan förse hela Örebro stad med el om det ändå skulle bli något fel på elleveranserna utifrån.
Och det är en stor investering som Sydkraft har gjort. 110 miljoner kronor har den kostat. Men enligt Thord Andersson, informationschef på Sydkraft i region Mälardalen hoppas man få igen den här kostnaden genom färre avbrott i framtiden.