Svårt för polisen kontrollera bälteslag

Trafikpolisen i länet gör inga kontroller alls av om busspassagerare använder bilbälten. Det säger trafikpolischef Bernt Larsson.

Som vi rapporterade i går så är alla passagerare skyldiga att använda bälten om det finns. Straffet för den som inte gör det är böter på 600 kronor, precis som om man inte har bälte på sig i en personbil. Men trafikpolisen i länet gör bedömningen att lagen är för svår att kontrollera, och därför har inga kontroller gjorts och inga är planerade.