Både gift och ogift - ett växande problem

Gifta par kan i själva verket vara ogifta, utan att dom själva vet om det. För det är ett växande problem att par vigs på felaktiga grunder och därmed i juridisk mening inte är att betrakta som gifta.

Ett par gånger per år händer det nämligen att människor som vigt par utan att göra den så viktiga hindersprövningen förlorat sin vigselrätt. Ändå fortsätter de att viga, vilket är ett problem både för brudparet som tror sig vara gifta men även för Kammakollegiet som godkänner vigselförättarna.