Krav på biogassatsning

Satsa på biogas, den uppmaningen riktar Kristdemokraternas riksdagsman Sven Gunnar Persson från Kumla till regeringen.
Enligt Sven Gunnar Persson så har tekniken kring biogas utvecklats så mycket att det borde var lönsamt att satsa även på lokal nivå.

Användningen av biogas för fordon kan tiodubblas dom nämaste sex åren om alla utbyggnadsplaner genomförs. Något som skulle få goda effekter för miljön, hävdar Sven Gunnar Persson.
I en fråga till miljöministern så kräver han nu att regeringen gör mer för att produktionen av biogas också ökar.