Europeisk ögonkonferens till Örebro

Nästa år kommer Universitetssjukhuset i Örebro att bli värd för en stor ögonkonferens. Konferensen anordnas av en europeisk ögonförening som heter EVRS.

Föreningen jobbar för att rekrytera nya ögonläkare och för ett ökat samarbete mellan europeiska läkare. Just den här konferensen kommer att handla om gula fläcken, den lilla fläck i ögat som bland annat påverkar synskärpan.

Organisatörerna hoppas på cirka femhundra deltagare från nästan sextio länder.