Nattis i Karlskoga blir kvar

Det nattöppna dagiset, nattis, i Karlskoga blir kvar. Men det kommer att bli dyrare att ha sitt barn där, det har barn och utbildningsnämnden beslutat. 

Föräldrarna får enligt förslaget betala två procentenheter mer i avgift för att ha sitt barn i barnomsorg på obekväm arbetstid, men det nedläggningshotade nattiset blir i alla fall kvar, det säger barn och utbildningsnämndens socialdemokratiska ordförande Matz Eriksson:
-Vi valde att gå på förvaltningens förslag att lägga en högre avgift på dom föräldrar som väljer att ha sitt barn vid nattverksamheten.
Den höjda avgiften kommer inte att täcka verksamheten, men är en bit av kostnadstäckningen, säger Matz Eriksson. 
Nämnden beslutade även att arbetslösa föräldrar som har sina barn på dagis femton timmar per vecka ska få betala mer, en höjning från 2,5 procent av lönen till 3 procent. Enligt Skolverkets beräkningar betyder det 480 kronor i månaden i stället för 400 för en ensamstående med en lön på 16 000 kronor i månaden.
Barn- och utbildningsnämndens beslut om höjda avgifter ska upp i kommunfullmäktige för beslut.
Vänsterpartiet ville inte höja avgifterna.