Kumla

Blir dyrt att följa nya direktiven

1:32 min

På måndagen presenterade socialstyrelsen förslag på nya bindande regler inom äldre- och demensboenden. De nya reglerna kan betyda högre kostnader för kommunerna. Gunnel Kask, S, ordförande i Socialnämnden i Kumla, berättar att det rent ekonomiskt kan bli svårt att följa riktlinjerna.

– Vi har en tuff situation nu som de flesta kommuner har för att vi har ökade krav på oss som inte följs med ekonomiska resurser, säger hon.

Socialstyrelsens nya föreskrifter kommer innebära att en demensavdelning aldrig får lämnas obemannad och att personer på ett äldre eller demensboende har rätt att gå på toaletten när de själva behöver det.
Enligt en tillsyn av socialstyrelsen är inte bemanningen tillräcklig på sex av tio demensboenden i landet men enligt Gunnel Kask har inte Kumla kommun råd att nyanställa.

– Vi har ingen möjlighet att tillsätta ny bemanningutan utan det är en omprioritering vi får jobba med hela tiden och det handlar ju om hela kommunens resurser.

Även i Degerfors tror man att reglerna kan komma att innebära ekonomiska problem. Det säger vänsterpartisten Anita Bohlin-Neuman socialnämndens ordförande där. Trots det tycker hon att tanken är god.

I andra kommuner jobbar man sen tidigare efter socialstyrelsens riktlinjer. Socialdemokraten Siv Ahlstrand som är ordförande för socialsnämnden i Askersunds kommun menar att kommunen redan förändrat organisationen så dom uppfyller de regler som socialstyrelsen föreslår. Och det har medfört en del ekonomiska problem.

– För närvarande har vi en ekonomi som inte går ihop sig inom socialnämnden eftersom vi jobbar utifrån att det är behovet som styr. Och det gör att vi hade ett stort underskott under förra året och det är bland annat inom äldreomsorgen, säger Ahlstrand.

Reporter
Pontus Kinnander