Juristutbildning till Örebro Universitet

Örebro universitet får rätt att examinera jurister. Det har Högskoleverket beslutat.

Universitetet blir det sjätte i landet som får utfärda juristkandidatexamen. De andra fem är universiteten i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå.
Enligt Högskoleverket har Örebro universitet en väl genomtänkt utbildning och kompetenta lärare. Dock skulle lärarkåren behöva stärkas ytterligare eftersom många av lärarna är anställda på annat håll.
Örebro universitet kommer att ta in 60 studenter årligen på den 4,5 år långa utbildningen.