Örebro län

Få lägenhetsinbrott klaras upp

Bara 7 av 170 lägenhetsinbrott i Örebro län förra året, klarades upp. Det motsvarar fyra procent av inbrotten, det skriver tidningen Hem och Hyra.

Trots att så få lägenhetsinbrott klaras upp är ändå uppklarningsprocenten högre i Örebro län än i riket som helhet. För villor och bostadsrätter är uppklarningsprocenten 5 procent.

Förra året anmäldes 8 300 inbrott i lägenheter i landet. Tre procent klarades upp, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Bäst uppklaringsprocent hade polisen på Gotland som löste 41 procent av lägenhetsinbrotten. Sämst gick det för Stockholmspolisen som bara klarade upp två procent.