Bävrar får jagas

Länsstyrelsen har gett tillstånd att riva bäverdammar i Nora och Degerfors. I Nora förstör en bäverdamm en gång- och cykelväg och i Degerfors är det sex bäverdammar som lägger åker och skogsmark under vatten.

I Degerfors har markägaren även fått tillstånd att jaga bävrarna med slagfälla.