Örebro

Diesel utsläpp hotade dricksvattnet

1:04 min

Det rann ut stora mängder med diesel på E20 strax söder om Örebro under torsdagen och hotade att förorena dricksvatten täkten i Bista.

Saneringsarbetet pågick under dagen och vattenverkets personal kommer att göra tillsyn på platsen under den närmaste tiden.

Det var iunder natten mot torsdagen som en lastbil krockade med en personbil och lastbilen voltade runt. 

--Tanken på bilen gick sönder så det rann ut ett antal hundra liter diesel i en primärvattenskyddszon för Bista vattentäckt. Det här är allvarligt och ett hot mot dricksvattentäckten, säger Lars Ferbe, chef för Vattenverket i Örebro.

E18 E20 korsar åsen och är nära vattentäkten. Det saknas tillräckliga skyddsåtgärder för sträckan men Trafikverket planerar åtgärder på en del av sträckan i sommar men Lars menar att det ändå inte är tillräckligt.