Örebro

Kommunen kan tvingas böta 500 000

Örebro kommun kan tvingas böta höga belopp för att man inte lyckats ordna bostad åt två personer med funktionshinder inom rimlig tid.

Ett beslut enligt LSS, Lagen om stöd och service till funktionshindrade ska i princuip verkställas omedelbart, men för de här båda personerna tog det cirka ett år.

Nu kräver Socialstyrelsen att Örebro kommun ska betala över en halv miljon i straffavgift.