Örebro

Svampen kläs in med skyddsnät

1:14 min

En byggställning på drygt 2,5 meter runt själva hatten på Svampen har nu monterats upp och nästa vecka kommer den att kläs med ett skyddsnät.

Svampen som är ett skyddat byggnadsminne får inte förändras till det yttre hur som helst, men Länsstyrelsen har gett ett tillfälligt tillstånd säger antikvarie Raul Hjärtström.

--Det är en akut situation. De har fått ett tidsbegränsat tillstånd som gäller fram till halvårsskiftet 2013, säger han.

Det var efter ett självmord och hot till självmord för tre veckor sedan som Lars Ferbe, chef på vattenverket, tog tag i skyddsfrågan och det diskuterades fram en lösning.

-- Vi har diskuterat utifrån en teknisk lösning och att vi ska få till något som förhindrar att man kommer ut på hatten på Svampen. Det har varit prioritet ett att använda det som står till bud. I det här fallet är det mest praktiskt att använda en ställningsbyggnad som man klär in med ett nät.

Tillståndet till det här skyddet är tidsbegränsat och gäller till sista juni 2013. Därefter krävs ett nytt tillstånd och kraven kommer bli högre. Uppe i Svampen finns idag vakter vid utgången till terrassen, som nu skyms av rör, som byggnadsmontören Daniel Hadjar har satt upp tillsammans med sina kollegor under en veckas tid.

Hur pass säkert kommer det att bli när nätet sätts upp?

-- Då kommer det att bli väldigt säkert. Det är nog ingen som kommer ut, säger byggnadsmontören Daniel Hadjar.

Reporter var Malin Helenius