Björnar flyttar in

1:49 min

Björnarna fortsätter att flytta söderut - inom en tioårsperiod kommer det finnas bofasta björnar i Örebro län, det säger en forskare till P4 Örebro. De bofasta björnarna kommer att finnas i Örebro län trots att avskjutningen väntas öka. De björnar som hittills setts i länet har varit björnar på vandring.

Lars-Erik Liljelund, som bland annat har utrett hur många stora rovdjur som ska finnas i Sverige i framtiden, öppnar upp för en ökad björnjakt.

Enligt dom senaste beräkningarna finns det cirka 3.300 björnar i landet, var av cirka 500 i Gävleborgs län och knappt 300 i Dalarna. Det är okänt hur många som finns i Värmland och Örebro län.

Enligt Lars-Erik Liljelunds utredning bör det finnas runt 1.800 björnar totalt, dvs 1.500 för mycket. Exakt hur många björnar som finns i dag i Sverige är okänt, dom beräkningar som är genomförda gjordes år 2008. Men även om den svenska björnstammen inte växer lika mycket som den gjorde för tio år sedan, delvis på grund av en ökad avskjutning, så fortsätter utbredningen söder ut - även om det går långsamt. Det säger Jon Swenson som är forskningsledare inom det Skandinaviska björnprojektet.

Nu har den tillväxttakten planat ut, delvis på grund av en ökad avskjutning. Men om man ska tillåta att ännu fler björnar får skjutas är det viktigt att man inte jagar i dom södra delarna av björnens utbredningsområde, dvs dom södra delarna av Dalarna och Gävleborg säger Jon Swenson. Detta för att göra det möjligt för björnarna att flytta söderut.

Utbredningen går långsamt. Men om man sköter jakten rätt så tror Jon Swenson att vi inom en tioårsperiod har bofasta björnar även i dom norra delarna av Örebro län tex.

Reporter Joacim Lindwall.