Invandring behövs

Det behövs invandrare i Örebro län. Det skriver kommunfullmäktiges ordförande i länets samtliga kommuner i en debattartikel i Nerikes Allehanda i dag. Mer än var tionde anställd i länet är invandrare och runt 1500 företag i länet drivs av invandrare.

Utlandsfödda bidrar med ungefär en miljard kronor i skatteintäkter för kommuner och landstinget och utan invandring skulle inte sjukvård, äldreomsorg, kommunikationer och service fungera, enligt debattartikeln.