Lex Maria

Färre anmälningar i länet

1:28 min

Antalet Lex Maria anmälningar till Socialstyrelsen sjönk förra året med 40 procent i Örebro län. Lex Marialagen är sjukvårdens skyldighet att anmäla felbehandlingar och olyckstillbud.I absoluta tal sjönk anmälningarna från 77 anmälningar i länet 2010 till 45 anmälningar förra året.

Det är oklart om det verkligen varit färre tillbud inom vården eller om det är medvetenheten om att tillbud ska anmälas som minskat.

Det är ett stort mörkertal i antalet anmälningar bakom lagen som till exempel ska förhindra skador, felbehandlingar eller feldoseringar säger Per-Anders Sunesson tillsynschef på Socialstyrelsen.

Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen inom två månader av vårdgivaren. Syftet med Lex Marialagen ska garantera säker vård och god kvalitet och är ett sätt att stärka vården som syftar till att lära av de misstag som görs.

Lex Maria-ärenden kan handla om felbehandling, feldosering, förväxlingar och liknande. Som regel är det chefläkaren som utreder händelsen och som sedan gör anmälan till Socialstyrelsen. I Örebro län sjönk antalet anmäningar förra året med 40 procent, från 77 anmälningar till 45 om man jämför med året före.

Sjukvårdspersonal ska även anmäla alla självmord som skett i anslutning till undersökning, vård eller behandling.

Lex Maria gäller även för den privata vården samt tandvårds- och apotekspersonal.

Totalt skickar hälso- och sjukvården i Sverige drygt 1 500 anmälningar om året enligt lex Maria lagen till Socialstyrelsen. Men mörkertalet är stort, det innebär att många fler händelser inträffar än de som anmäls.

Reporter Lennart Nordenstein Radio Värmland.