Bättre skydd för bärgare

1:57 min

För att öka säkerheten för bilbärgarna föreslår Arbetsmiljöverket att bärgarna ska tvingas ha följebil som varnar övriga bilister. Arbetsmiljöverket menar att bärgarna utsätts för stora risker i dag, men bilbärgaren Björn Bülow i Hallsberg är kritisk till förslaget.

– Om två bilar åker av vägen samtidigt, på två helt olika platser i länet, så kan vi skicka två bärgningsbilar utan problem, men det är inte säkert att vi tillräckligt med TMA-bilar som vi kan skicka med som följebil. Så tanken är god men vi är skeptiska, säger bilbärgaren Björn Bülow.

Just nu genomför Arbetsmiljöverket en testperiod där alla bärgningar på E4an genom Stockholm ska utföras med följebil. Dessutom måste bärgningspersonalen ha särskilda västar. Annars riskerar de att få böter. Arbetsmiljöverket ska utvärdera det här och sedan ska det införas i resten av landet.

Anledningen är att bilbärgarna idag utsätts för stora risker i trafiken. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik skadades elva bärgare i fjol, ingen av dem i Örebro län. Men statistiken är antagligen bristfällig för många gånger registreras skadorna som trafikolyckor istället för arbetsplastolyckor, menar Mikael Roos på Arbetsmiljöverket.

– Idag har bärgarna ingen typ av skydd alls, utan de befinner sig helt oskyddade mitt i trafiken, säger Mikael Roos.

Det finns mycket tillbud, och stora risker för den här arbetsgruppen, fortsätter han.

Enligt Arbetsmiljöverket så ska försäkringsbolagen stå för de extra kostnader som skapas då en följebil måste med vid en bärgning. Men bärgaren Björn Bulow är skeptisk, och menar att det i slutändan är kunden som får ta smällen. Desutom befarar han att kunderna utsätts för fara då väntetiden blir mycket längre.