Örebro

Cancer ökar risken för självmord

Personer som fått diagnosen cancer har en kraftigt ökad risk att begå självmord direkt efter beskedet. Det visar en ny studie som forskare vid Örebro Universitet har varit med och gjort.

Enligt studien uppvisade cancerpatienterna tolv gånger högre risk för självmord under den första veckan efter diagnosen.

Risken att dö i hjärtkärlsjukdom direkt efter sjukdomsbeskedet ökade med sex gånger, enligt studien.

Forskarna hoppas att studien ska uppmärksamma vård och anhöriga till personer som nyligen diagnostiserats med cancer.

– Vår förhoppning är att ökad medvetenhet och förbättrat omhändertagande av dessa patienter på sikt ska kunna leda till en minskning av risken för stressrelaterad sjukdom och död, säger Katja Fall läkare och forskare på Institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro universitet.