Örebro Kommun vill ha central industrimark

Örebro kommun vill göra om gräsplanen mellan Örebro Mässan på Aspholmen och Sydkraft, till industrimark och bygga ett hästskoformat hus där.

I dag används det inte alls utan består bara av en gräsplan mellan tre vägar.
Det som kan ställa till problem är att markförhållandena är dåliga och att trafiken är både intensiv och närgången, men Örebro kommun behöver attraktiv central industrimark, skriver planchefen och planingenjören på Stadsbyggnad i Örebro.