Örebro

Vuxamstuderande får arbete

Mellan tolv och 15 personer kommer att få arbete hos det kommunägda fastighetsbolaget Futurum. Rekryteringen kommer att ske bland dem som studerar på Språk och framtid och det handlar om fastighetsskötarjobb. Projektanställningarna är på heltid och kommer periodvis att kombineras med studier på arbetstid.

Rekryteringen pågår och målet är att projektanställningarna ska kunna övergå i permanenta anställningar. Futurum kommer att vara arbetsgivare och de som får jobb kan få det i form av instegs- eller nystartsjobb.

- Det handlar om att nå personer som står långt från arbetsmarknaden, säger Anders Hagsten (KD), ordförande i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Vuxam.

- Vi är glada om vi kan bidra till att få den här målgruppen på arbetsmarknaden, säger Göran Lunander, VD för Futurum.