Kumla och Örebro

Gemensam vindkraftsatsning

Örebro och Kumla gör en satsning på vindkraft. Kommunerna ska starta ett gemensamt vindkraftbolag, som fram till år 2020 planerar att bygga minst 20 nya vindkraftverk.

Totalt handlar det om el som räcker till 20 000 villor.

Ett vindkraftskooperativ ska också bildas, där privatpersoner och mindre företag kan bli delägare.

Lämpliga områden att sätta upp vindkraftverken anses vara i Kvarntorp eller längs E20 mellan Kumla och Marieberg.