Hela länet

Kulturpengar från landstinget

Örebro läns landsting har beslutat dela ut 800 000 kronor till 23 olika kulturprojekt i länet. Kulturprojekt som riktar sig mot barn och unga har getts företräde vid bedömningen av vilka som ska få del av stödet.

Projekt som fått stöd:

Järnvägen 150 år. 20 000 kronor. Hallsbergs kommun.

Metallsvenskan. 30 000 kronor. Nikija, Örebro.

Revy-SM. 30 000 kronor. Föreningen Gôrskôj, Karlskoga.

Unga arrangörer. 30 000 kronor. ABF, länsövergripande.

Stadra Scenskola. 23 000 kronor. Kulturföreningen Cirkustältet, Nora.

Svansjön. 50 000 kronor. Stiftelsen Rånnesta Naturens Teater, Örebro.

Varje människa är en berättelse. 60 000 kronor. Studiefrämjandet, länsövergripande.

Lek- och kulturskogen. 30 000 kronor. Tiveds utvecklingsgrupp.

Ung Jazzfestival. 25 000 kronor. Askersunds kommun.

Dataspelsmusik. 40 000 kronor. Karlskoga konsertförening, länsövergripande.

Himmelsvitt. 50 000 kronor. Nora Art, Nora.

Bredbandet. 120 000 kronor. Kulturskolan i Karlskoga, länsövergripande.

Skönheten och odjuret. 40 000 kronor. Örebro kulturskola, länsövergripande.

Kor möter kor. 10 000 kronor. Studiefrämjandet, Nora.

Rockens rötter och toppskott. 30 000 kronor. Studiefrämjandet, länsövergripande.

Förstudie Ställberg. 25 000 kronor. Drift Scenkonst, Ljusnarsberg.

Kroppen vi bor i och andra galaxer. 20 000 kronor. Verklighetens salonger, länsövergripande.

Utveckling Degerfors fotbollsmuseum. 30 000 kronor. Degerfors kommun.

Konsumenträtt i teaterform. 20 000 kronor. Örebro kommun.

Brasiliansk-svensk kulturintegration. 10 000 kronor. Abadá-Capoeira, Örebro.

Utställning. 20 000 kronor. Konstnärernas kollektivverkstad/Fotograficentrum, länsövergripande.

Demokrati, bildkonst och det offentliga rummet. 60 000 kronor. Konstfrämjandet Bergslagen, länsövergripande.

Art:screen fest. 30 000 kronor. Art:screen, Örebro.