Hällefors

Tätare kontroller - bättre ekonomi

1:41 min

Efter flera år med dålig ekonomi har Hällefors kommun vänt och redovisar ett plusresultat för andra året i rad. Enligt Lena Sahrblom som är kommunchef i Hällefors är det en ny arbetsmetod som står till grund för ett positivt bokslut från 2011.

– Vi följer upp hela tiden, vi inte bara ger ut pengar och vi väntar inte ett år på en utvärdering. Vi har istället månads eller kvartalsredovisningar för kommunstyrelsen genom olika områden för att ha koll på hur läget ligger, säger Lena Sahrblom 

Alla kommunala organisationer som får skattepengar ska, enligt Lena Sahrblom räkna med att få träffa en politisk grupp för att med jämna mellanrum redovisa vad som gjorts med pengarna.

I den nya styrmodellen ingår också att titta på hur man kan effektivisera olika tjänster. Hällefors kommun har tagit fram en sammanställning av alla länsets kommuners bokslut, enligt denna ligger Hällefors på en tredjeplats.

Tabllen utgår ifrån att man räknat ut vilken siffra man får fram genom att dividera överskottet på sin årsbudget på antalet invånare. Med sina +938 kronor per invånare så ligger Hällefors straxt efter Kumla men är fortfarande en bra bit efter Karlskoga som gått nästan dubbelt så mycket plus.

I botten av tabellen ligger Laxå och Askersund. Örebro kommun ligger på femte plats i bokslutstabellen och har ökat med knappa 800 kronor per invånare. Percy Carlsbrand ekonomichef i Karlskoga kommun berättar varför deras kommun toppar tabellen.  

– Vi var försiktiga när vi gjorde budgeten 2000 till 2011. Prognoserna från SKL de var ju lite hämmade av det finansiella läget som var 2009. Då blåste vi inte upp våra skatteintäkter, sen gick 2010 och 2011 bättre än vad man hade trott, säger Percy Carlsbrand.